Search

Müügitingimused

 

eWilli kasutamistingimused

Seisuga 07.04.2020.a.

 1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED

 • eWilli – internetiaadressil willi.ee tegutsev e-pood
 • Kasutustingimused – käesolevad eWilli kasutustingimused
 • Klient – isik, kes ostab eWillist Tooteid
 • Äriklient – juriidilisest isikust Klient
 • Müüja – WWS OÜ, reg. kood 12363819, asukoht Kalmistu tee 28a, 11216, Tallinn, Eesti, tel. 6311802, tel. 53968485, e-post: info@willi.ee
 • Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega
 • Tellimus – Kliendi esitatav ostutellimus eWillis
 • Toode – toode (tooted), mida Müüja eWillis müüb
 • Kauplus – füüsiline tegutsev kauplus “Willi Lihamaailm”. Kaupluste aadressid ja kontakt andmed on kirjas eWilli kodulehel.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad eWillist Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.

2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil willi.ee.

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti ja inglise keeles. Muutes eWilli veebikeskkonna kuvamise keelt, kuvatakse vastavas keeles ka Kasutustingimused. Juhul kui erinevates keeltes Kasutustingimustes on vastuolusid või mitmeti tõlgendatavust, lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest versioonist.

2.7. eWilli klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: info@willi.ee, tel 53968485

 1. TOODE JA HIND

3.1. eWilli tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hoiustatakse jahe – ja sügavkülmladudes ning Toodete transportimiseks kasutatakse jaheautosid.

3.3. Toodete hinnad eWillis on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.4. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu alljärgnevalt:

3.4.1. tellimuste kättesaamine Kaupluses olenemata Tellimuse maksumusest – 0,00 eurot.

3.4.2. kohaletoimetamine kulleriga Tellija poolt määratud kohta – 4,50 eurot.

Juhul kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 49,00 eurot (koos käibemaksuga), transporditasu ei lisandu. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on eWillis avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.6. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tagatisraha (edaspidi pant), avaldab Müüja pandi suuruse vastava Toote juures müügihinnast eraldi.

3.7. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks lahtiselt müüdav liha, vorstitooted jne) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.

3.7.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab Müüja Kliendi poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

3.7.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui Kliendi poolt tasutud, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

3.8. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.13.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

3.9. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel eWillis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on Toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil eWilli keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab eWillis Tellimusi esitada kas eWilli registreeritud püsikliendina sisse logides või registreerimata anonüümse Kliendina. Tellimuste ajalugu ja enda loodud ostunimekirju näeb vaid registreeritud Klient. Äriklient saab esitada Tellimuse registreerimata Kliendina märkides vastavas lahtris oma ettevõtte nimi.

4.3. eWilli püsikliendiks registreerimiseks tuleb Kliendil täita eWilli keskkonnas vastav vorm „Registreeru“ ning nõustuda Kasutustingimustega.

4.4. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Maksma“.

4.5. Alkoholi ning alkoholivaba veini, õlut ja siidrit müüakse vaid täisealistele Klientidele. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse väljastamine ajavahemikus 10.00-22.00 ja tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

4.6. Seejärel tuleb sisselogimata Kliendil sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Kasutustingimustega ning privaatsuspoliitikaga. Lisaks tuleb kõigil Klientidel valida Tellimuse täitmise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ning sisestada kohaletoimetamise aadress või valida kättesaamine kaupluses.

4.7 Tellimuse kinnitamiseks tuleb valida Müüja pakutav makseviis ja vajutada nupule „Esita tellimus“.

4.8. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.9. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.10. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.11. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel.

4.12. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.13. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik Kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.14. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.15. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

 1. KLIENDIKAART 

5.1. eWilli kaudu Tellimuse esitamisel ei ole võimalik kasutada Kaupluse kliendikaarti.

 1. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED

6.1. Tellimuse eest saab tasuda eWilli keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6.2. Makse teostamine toimub väljaspool eWilli keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. eWillil puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

6.3. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

6.4. Pangalinke pakub Maksekeskus AS. Makseid vastu võetakse eurodes.

 1. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

7.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub Tallinna piires ja Tallinna lähiümbruses. Täpsed kättetoimetamise piirkonnad on kirjas eWilli kodulehel.

7.2. Tellitud Tooted saadetakse Kliendi antud aadressile kulleriga või tarnitakse Kliendi poolt valitud Kauplusesse. Selleks tuleb Kliendil valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata kohaletoimetamise viis ja aadress.

7.3. Toodete kättetoimetamine Kulleri vahendusel

7.3.1. Tooted toimetatakse määratud aadressile Tellimuses määratud ajavahemikul.

7.3.2. Enne Kliendi juurde jõudmist võtab kuller Kliendiga ühendust telefoninumbril, mille Klient on Müüjale andnud, teatades Kliendile kohalejõudmise täpsema kellaaja.

7.3.3. Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Kui Tellimuse võtab vastu Kliendi esindaja, on kulleril õigus küsida Tellimuse numbrit. Juhul kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga Toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Kliendi määratud asukohta või muutub Toodete üleandmine kokkulepitud ajal muu Kliendipoolse asjaolu tõttu võimatuks, loeb Müüja, et Klient on Tellimuse tühistanud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse transporditasu punktis 3.4.2. fikseeritud summas. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha transporditasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.3.4. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või e-posti teel. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

7.3.5. Alkoholi üleandmisel on kulleril õigus nõuda vanuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui dokumenti ei esitata, on kulleril õigus jätta eelnimetatud Tooted üle andmata.

7.3.6. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest.

7.3.7. Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimusele mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud märkima kulleri kätte jäävale saatelehele ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.

7.3.8. Tellimuse vastuvõtmisel on Kliendil õigus Toodetest või osast neist loobuda. Kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. summas. Tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Tagastamisele kuuluv Tellimuse maksumus, tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tagastamise aluseks oleva saatelehe allkirjastamisest.

7.3.9. Tellimusest täielikul loobumisel ja/või juhul, kui osalise loobumise tulemusel jääb Tellimuse maksumus alla 30,00 euro, on Müüjal õigus Kliendile tagastatavast Tellimuse maksumusest kinni pidada transporditasu punktis 3.4.2 fikseeritud summas.

7.4. Tellimuste kättesaamine Kaupluses

7.4.1. Tellimused on Kaupluses kättesaadavad tellimuses määratud ajavahemikul. Kaupluste aadressid ja kontakt andmed on kirjas eWilli kodulehel.

7.4.2.  Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tellimuse väljastamata.

7.4.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud. 

7.4.4. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse väljastamine ajavahemikus 10.00-22.00 ja tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

7.4.5. Müüja hoiab tellimusi kuni Tellimuses ära näidatud kuupäeva lõpuni. Kui klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajavahemikul, peab ta arvestama võimaliku ooteajaga tellimuse kättesaamisel. Kui klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Tellimus kohaselt täidetuks ja tellimuse maksumust ei tagastata.

7.5. eWilli kasutab oma kullerit Tellimuse kättetoimetamiseks. Kulleri teenuste osutaja on WWS OÜ, reg. kood 12363819.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks taganemise avalduse. Taganemise avalduse saab saata e-mailile info@willi.ee või üle anda Kaupluses kaupluse töötajale.

8.2. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Kaupluses. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:

8.4.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh kõik jahutatud ja külmutatud Tooted, st märgistusega „Kõlblik kuni …“ Tooted);

8.4.2. sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

8.4.3. asja üleandmisel, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

8.4.4. sellise asja üleandmisel, mille parim enne tähtaeg on möödas;

8.4.5. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel.

8.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

8.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

9.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.3. Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.4. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@willi.ee või Müüja aadressile Kalmistu tee 28a, 11216, Tallinn, või eWilli Kaupluses. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tellimuse number, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.5. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

9.6. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.

 1. VASTUTUS

10.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab eWilli püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab eWilli veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Müüjat teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

 1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Müüja töötleb Kliendi poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. 

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige andmed, mida küsitakse Kliendilt püsikliendiks registreerumisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja täitmisel (sh ees- ja perekonnanimi, aadress (Tellimuse kättetoimetamiseks), telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Müüjal tekib vajadus ja kohustus Kasutustingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada Kliendile ostu eest tasutud summa.

11.3. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks, Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks), kliendikonto haldamiseks ja Kliendiga suhtlemiseks (sh Kliendi päringutele vastamiseks), tarbimisharjumuste uurimiseks, müügistatistika kogumiseks, personaalsete eWilli pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks, eWilli teenuste arendamiseks, eWilli puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks ning õigustatud huvi alusel (sh enda õiguste kaitsmiseks pretensioonide menetlemisel ja vaidluste lahendamisel, parema klienditeeninduse tagamiseks (telefonikõnede salvestamine) jmt).

11.4. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid vaid nii kaua kui see on vajalik punktis 11.2. ja 11.3. toodud eesmärkide ning seadusest tulenevate Müüja kohustuste täitmiseks. Pärast seda Kliendi isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse nii, et neid ei saa enam konkreetse Kliendiga seostada.

11.5. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Müüja.

11.6. Klientide teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib Müüja kasutada partnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Enne nendega koostöö alustamist veendutakse, et partner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast. 

11.7. Isikuandmete kaitse on tagatud läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.

11.8. Klientide isikuandmeid töödeldakse alati vaid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kliendi isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

11.9. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, Püsikliendiks registreeritud Klient saab igal ajal oma kontole eWilli kontole sisse logida ning vaadata teatud teavet, mis Müüjal Kliendi kohta on (näiteks nimi, kontaktandmed, Tellimuste ajalugu, Kliendi loodud ostunimekirjad jne) ning muuta/parandada oma kontaktandmeid.

11.10. Kliendil on õigus nõuda ka oma andmete ülekandmist, kustutamist või töötlemise piiramist või lõpetamist kui andmete töötlemiseks ei ole enam vajadust või õiguslikku alust. Samuti on püsikliendiks registreeritud Kliendil õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist.

11.11. Konto sulgemiseks, isikuandmete ülekandmiseks teisele töötlejale, kustutamiseks või parandamiseks tuleb Kliendil saata vastav digiallkirjastatud avaldus Müüja e-posti aadressile info@willi.ee. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlsu rahuldamata kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamise ei ole turvaline. Avaldusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11.12. Kliendi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

11.13. Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile info@willi.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

11.14. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@willi.ee). Järelevalveasutus on Eesti andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 1. KÜPSISTE KASUTAMINE

12.1. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab Kliendi veebilehitsejale ja, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.

12.2. eWilli kasutab järgimisi küpsiseid:

12.2.1. Seansiküpsised salvestatakse külastuse ajaks mugavama kasutajakogemuse pakkumiseks sh eelnevate valikute meelespidamiseks ning analüüsi ja statistika jaoks.

12.2.2. Püsiküpsised salvestatakse kindlaks perioodiks alates 1 kuust kuni 10 aastani olenevalt küpsisest. Küpsiseid kasutatakse kodulehe sisselogimise, funktsioonide toimimise, seadistuste meelespidamise, turunduslikel ning statistika ja analüüsi eesmärkidel.

12.3. Klient saab oma seadmetesse salvestatud küpsiseid kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittelubamisel võivad osad funktsionaalsused olla Kliendile mitte kättesaadavad.

 1. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED

13.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.

13.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti.