Search

Privaatsuspoliitika

 

eWilli privaatsuspoliitika

Seisuga 07.04.2020.a.

  1. PRIVAATSUSPOLIITIKAS KASUTATAVAD MÕISTED
  • eWilli – internetiaadressil willi.ee tegutsev e-pood
  • Klient – isik, kes ostab eWillist Tooteid
  • Müüja – WWS OÜ, reg. kood 12363819, asukoht Kalmistu tee 28a, 11216, Tallinn, Eesti, tel. 6311802, tel. 53968485, e-post: info@willi.ee
  • Tellimus – Kliendi esitatav ostutellimus eWillis
  • Toode – toode (tooted), mida Müüja eWillis müüb

1.1. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on WWS OÜ, reg. kood 12363819, asukoht Kalmistu tee 28a, 11216, Tallinn, Eesti, tel. 6311802, tel. 53968485, e-post: info@willi.ee

  1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1. Müüja töötleb Kliendi poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. 

2.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige andmed, mida küsitakse Kliendilt püsikliendiks registreerumisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja täitmisel (sh ees- ja perekonnanimi, aadress (Tellimuse kättetoimetamiseks), telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Müüjal tekib vajadus ja kohustus Kasutustingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada Kliendile ostu eest tasutud summa.

2.3. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks, Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks), kliendikonto haldamiseks ja Kliendiga suhtlemiseks (sh Kliendi päringutele vastamiseks), tarbimisharjumuste uurimiseks, müügistatistika kogumiseks, personaalsete eWilli pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks, eWilli teenuste arendamiseks, eWilli puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks ning õigustatud huvi alusel (sh enda õiguste kaitsmiseks pretensioonide menetlemisel ja vaidluste lahendamisel, parema klienditeeninduse tagamiseks (telefonikõnede salvestamine) jmt).

2.4. Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid vaid nii kaua kui see on vajalik punktis 11.2. ja 11.3. toodud eesmärkide ning seadusest tulenevate Müüja kohustuste täitmiseks. Pärast seda Kliendi isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse nii, et neid ei saa enam konkreetse Kliendiga seostada.

2.5. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Müüja.

2.6. Klientide teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib Müüja kasutada partnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Enne nendega koostöö alustamist veendutakse, et partner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast. 

2.7. Isikuandmete kaitse on tagatud läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.

2.8. Klientide isikuandmeid töödeldakse alati vaid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kliendi isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

2.9. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, Püsikliendiks registreeritud Klient saab igal ajal oma kontole eWilli kontole sisse logida ning vaadata teatud teavet, mis Müüjal Kliendi kohta on (näiteks nimi, kontaktandmed, Tellimuste ajalugu, Kliendi loodud ostunimekirjad jne) ning muuta/parandada oma kontaktandmeid.

2.10. Kliendil on õigus nõuda ka oma andmete ülekandmist, kustutamist või töötlemise piiramist või lõpetamist kui andmete töötlemiseks ei ole enam vajadust või õiguslikku alust. Samuti on püsikliendiks registreeritud Kliendil õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist.

2.11. Konto sulgemiseks, isikuandmete ülekandmiseks teisele töötlejale, kustutamiseks või parandamiseks tuleb Kliendil saata vastav digiallkirjastatud avaldus Müüja e-posti aadressile info@willi.ee. Müüjal on õigus jätta Kliendi taotlsu rahuldamata kui Kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamise ei ole turvaline. Avaldusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

2.12. Kliendi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

2.13. Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile info@willi.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

2.14. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@willi.ee). Järelevalveasutus on Eesti andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

2.15. WWS OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

  1. KÜPSISTE KASUTAMINE

3.1. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab Kliendi veebilehitsejale ja, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.

3.2. eWilli kasutab järgimisi küpsiseid:

3.2.1. Seansiküpsised salvestatakse külastuse ajaks mugavama kasutajakogemuse pakkumiseks sh eelnevate valikute meelespidamiseks ning analüüsi ja statistika jaoks.

3.2.2. Püsiküpsised salvestatakse kindlaks perioodiks alates 1 kuust kuni 10 aastani olenevalt küpsisest. Küpsiseid kasutatakse kodulehe sisselogimise, funktsioonide toimimise, seadistuste meelespidamise, turunduslikel ning statistika ja analüüsi eesmärkidel.

3.3. Klient saab oma seadmetesse salvestatud küpsiseid kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittelubamisel võivad osad funktsionaalsused olla Kliendile mitte kättesaadavad.